Plain, (18 Iranian nuclear and military complexes, 18 Iranian ancient monuments) 2008, digital prints and objects, glass, satelite images, instalation: 1 x 183 x 183 cm
V prípade práce „Krajina / Plain“ ide o re-interpretáciu jednej z variant inštalácie Plain (1969) amerického minimalistu Carla Andreho, v ktorej vystriedal v šachovnicovej konštalácii 18. horčíkových a 18. zinkových platní. Priemyselne dostupný materiál tu nahrádza „dostupný materiál“ v podobe satelitných fotografií povrchu Iránu pod sklenenou dlažbou, ktorý akoby bol vtesnaný do minimalistickej mriežky. Popri problematických lokalitách (zariadenia na obohacovanie uránu a vojenské základne) som hľadal aj esenciu, ktorá by tieto negativizované pohľady vyvážila a ponúkla pozitívnejší obraz krajiny. Prastará história tejto oblasti, nazývaná aj kolískou svetovej civilizácie je spolu s dochovanými perzskými a islamskými pamiatkami v súčasnosti rajom pre archeológov. Mnohé problematické objekty sú vo vojenských súradniciach Pentagonu zaznačené ako potencionálne ciele prípadných útokov. Zaujalo ma, v akej blízkosti od nich sa lokality kultúrneho dedičstva nachádzajú. Výsledná podoba ponúka redukovaný pohľad na krajinu s rytmickým striedaním aspektov pozitívnej a negatívnej hodnoty. Počtom objektívne vyvážená polarita odkazuje ku kompozíciám tenzívno – detenzívneho oblúku ako k jednému z princípov zaužívaných v mediálnom prostredí. Dobu tajných operácií nahradilo preventívne medializovanie, ktoré má psychologický účinok na nepriateľa. Lenka Kukurová v texte k výstave Iranian complex uvádza: „Formálna redukcia na elementárnu geometriu zdôrazňuje naše redukované obsahové vnímanie reality. Čarom nechceného zrejme je, že minimalizmus zároveň odkazuje k americkému kontextu.“  (Radovan Čerevka, 2008) ​​​​​​​
Iran nucleus, 2008, polystyrene, pvc, digital prints, 100 x 100 x 100 cm
Natanz, 2008, wood, mdf, acrylic, plastic, digital print (Reuters) 100 x 70 cm, model: 200 x 250 cm
Back to Top